Xunta de Goberno

blockgalicia telecomunicacions telco Telecomunicaciones Galicia ForoTelecos 2023 forotelecos galicia coitt coettga jose manuel martinez decano teleco

José Manuel Martínez Pérez

Decano/Presidente
decano@coettga.es

David Saavedra

Vicedecano/Vicepresidente

Patricia Agrelo Rivas

Secretaria Xeral
secretaria@coettga.es

Victor Cabaleiro colegio oficial telecomunicaciones Galicia Telecomunicaciones Galicia ForoTelecos 2023 forotelecos galicia coitt coettga jose manuel martinez decano teleco telecomunicacions telco

Víctor M. Cabaleiro Portela

Vicesecretario
Martín Jesús Gómez Franco telecomunicacions telco Telecomunicaciones Galicia ForoTelecos 2023 forotelecos galicia coitt coettga jose manuel martinez decano teleco

Martín J. Gómez Franco

 
Tesoureiro
Carlos Balsa colegio oficial telecomunicaciones Galicia Telecomunicaciones Galicia ForoTelecos 2023 forotelecos galicia coitt coettga jose manuel martinez decano teleco telecomunicacions telco

Carlos Balsa Castro

 
Vicetesoureiro
Santi Morono telecomunicacions telco colegio oficial telecomunicaciones Galicia Telecomunicaciones Galicia ForoTelecos 2023 forotelecos galicia coitt coettga jose manuel martinez decano teleco

Santiago Moroño Arenas

 
Vogal

Xosé Miguel Pérez Blecua

 
Vogal

Servizos para colexiados

Descobre ata onde podes chegar.

Aproveita todos os servizos do COITT

en 3 sinxelos pasos.